Wystąpienie Prezesa z okazji 60 lecia

03-11-2008 14:00:36

DSC00022.JPG

Z radością witam wszystkich przybyłych na naszą skromną uroczystość z okazji 60-tej rocznicy rozpoczęcia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie.
Wiadomo nam, że po wyzwoleniu naszego miasta spod okupacji hitlerowskiej nastąpiło w nim intensywne ożywienie polityczno-gospodarcze, spowodowane napływem ludności z terenów Polski już wyzwolonych.
Z dostępnych nam dokumentów historycznych dowiadujemy się, że dzień 15 lipca 1945 roku był bardzo ważnym dniem dla naszej OSP. Właśnie w tym dniu przy pomocy pierwszego polskiego Burmistrza Miasta-kapitana Wojska Polskiego Franciszka Piątka.
Druhowie
1. Stanisław Zaborowski – podoficer korpusu technicznego pożarnictwa
2. Zenon Stańczyk – szofer pojazdów silnikowych
3. Stanisław Olejnik – kowal
4. Bernad Tylicki – stolarz-kołodziej
5. Jan Ławor – piekarz
6. Marian Cymański – pracownik administracyjny
postanowili rozpocząć działalność naszej OSP.
Radni Rady Narodowej Miasta Nowego Stawu uznali, że organizacja ta jest ważną organizacją społeczną w gospodarce Miasta i Gminy, postanowiła udzielać jej wszechstronnej pomocy i opiekować się nią.
Jednocześnie z powstaniem nowych zakładów pracy, powstały nowe organizacje polityczne i społeczne. W związku z tym powiększyła się grupa ludzi chętnych do walki z pożarami, które trzeba było gasić.
Była to jedna z pierwszych OSP na terenie Wielkich Żuław.

W miesiącu wrześniu 1945 roku wybrano po raz pierwszy zarząd naszej OSP.
Do zarządu wybrano druhów:
1. Zenona Stańczyka
2. Józefa Kąpiela
3. Maksymiliana Szczepańskiego
4. Franciszka Piątka
5. Piotra Frankiewicza i Franciszka Wesołowskiego.
Pierwszym prezesem został Zenon Stańczyk. 
Był to trudny dla tych ludzi okres pracy organizacyjnej. Żeby można było gasić pożary, to najpierw trzeba było pozyskać potrzebny sprzęt pożarniczy. Nie czekali aż im ktoś da na ten sprzęt, tylko sami sobie wszystko organizowali. 
Zabiegi tych ludzi o pozyskanie potrzebnego sprzętu pożarniczego spowodowały, że w miesiącu wrześniu 1946r. OSP otrzymała z demobilu wojskowego od Wojska Polskiego używany samochód ciężarowy
„Dodża”.
Przystosowaniem tego samochodu do potrzeb OSP zajęli się druhowie: Jan Toś, Marian Zieliński, Bernard Tylicki i Stanisław Olejnik. Większość prac wykonali we własnym zakresie.
w 1947 roku od Zawodowej Straży Pożarnej w Tczewie nasza OSP otrzymała pierwszą motopompę pożarniczą M-400. 
W dniu 22 listopada 1949 roku Druh Franciszek Piątek obejmuje funkcję sekretarza a dwa lata później prezesa.
W 1952 roku samochód ten został przekazany do Zawodowej Straży Pożarniczej w Tczewie a w zamian za niego otrzymano z Zakładowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim pierwszy samochód strażacki Star typu GM-8.

W 1960 roku umiera zasłużony prezes zarządu Druh Franciszek Piątek. tym samym roku na prezesa Zarządu wybrano Stefana Rokitę a na naczelnika Maksymiliana Szczepańskiego. Na członka Zarządu wybrano Zbigniewa Zabłockiego - Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Stawie.
Z dnia na dzień polepszył się stan wyposażenia i wyszkolenia. Gdy była już dobrze zorganizowana i skutecznie gasiła pożary, to w miesiącu maju 1965 r. z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Gdańsku otrzymała w nagrodę nowy samochód pożarniczy Star 25 typu GBM-2/8.
Po latach wytrwałej pracy społecznej strażaków z naszej OSP nadeszła oczekiwana radość i zadowolenie z osiągniętych wyników. Cieszyli się z tych osiągnięć wszyscy - strażacy,
sympatycy pożarnictwa, władze samorządowe i osoby postronne.
Powodów do tej radości było wiele:
1. 12 maja 1984 roku – po raz pierwszy został wręczony sztandar
2. W tym samym dniu została przekazana w użytkowanie obecna remiza strażacka
Również w tym dniu za duży wkład pracy społecznej naszych strażaków i sympatyków pożarnictwa Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Elblągu przekazał nam dwa nowe samochody pożarnicze: Stara 244L – GBAM-2,5/16 i Żuka A156B – GLM-8.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Feliks Dela Decyzją Nr 9/20/KSRG z dniem 21 kwietnia 1995 roku włączył naszą OSP do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Było to następne wyróżnienie naszej OSP za dobrą pracę w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
Kolejnym dniem radości był dzień 14 maja 1995 roku, w którym nasza OSP obchodziła 50-tą rocznicę zorganizowania się. Za wspaniałe osiągnięcia w walce o bezpieczeństwo ludzi, ich mienia i środowiska. Społeczeństwo Nowego Stawu i sąsiadujących sołectwa postanowiło, że w tym dniu i tu na tym Rynku Kościuszki o godzinie 12.30 po raz drugi naszej OSP wręczono nowy sztandar, który jednocześnie odznaczony został Złotym Znakiem naszego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dobrze układająca się współpraca naszego Zarządu z Burmistrzem Miasta, Radą Samorządową, Komendą Powiatową PSP w Malborku oraz z sąsiadującymi jednostkami OSP przynosi pozytywne efekty. Dzięki niej mamy nowoczesny i sprawny sprzęt pożarniczy oraz dobrze wyszkolonych strażaków.
Obecny zarząd w składzie
1. Tadeusz Ciołek – Prezes 
2. Marek Roman – V-ce Prezes
3. Józef Morawski – Naczelni
4. Jan Ciołek – Z-ca Naczelnika
5. Roman Wernik - Sekretarz
6. Ewa Wernik - Skarbnik
7. Marcin Kwiatkowski - Gospodarz
8. Zbigniew Głowacz – Członek Zarządu
Swoją aktywną i wytrwała pracą spowodowali że posiadamy na stanie 4 pełnosprawne samochody pożarnicze tj.
1. Polonez Caro – do działań operacyjnych
2. Lublin 3 – do działań ratownictwa drogowego
3. dwa średnie samochnie samochody pożarnicze marki Star 244L GBA 2,5/16 i Star 266 GBA 2/16
4. 1-ną Łódź marki KAMEO z silnikiem spalinowym Wicher.

Skupia w swych szeregach 42 członków czynnych oraz 7 członków wspierających. W tym 20 wyszkolonych zgodnie z obowiązującymi standardami i dopuszczonych do akcji ratowniczej, zdolnych w każdej porze dnia i nocy podjąć działania ratowniczo – gaśnicze. 
Dlatego możemy brać czynny udział we wszystkich działaniach ratowniczych i na każdym terenie.
Przez ten 60-letni okres działalności, zmieniały się Zarządy i osoby pełniące zaszczytne a zarazem odpowiedzialne funkcje, ale niezmienny pozostał w nas „Hart Ducha” i obowiązek udzielania pomocy ludziom wszędzie i w każdej potrzebie. Z satysfakcją informuję zebranych, że w tym okresie nie zanotowano na naszym terenie większych pożarów ani innych zagrożeń ludności, i ich mienia.
Pragnę podziękować wszystkim strażakom za poniesiony trud i wysiłek w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
Szczególne podziękowanie przekazuję naszym Weteranom będących dzisiaj w stanie spoczynku, to oni w latach pełnej sprawności fizycznej organizowali i udzielali pomocy ludziom potrzebującym – jednoczenie uczyli nas, jak należy służyć społeczeństwu nie oczekując od niego osobistych korzyści materialnych.
My strażacy – Żołnierze Świętego Floriana wiemy, że swoimi udanymi akcjami ratowniczymi zyskujemy sobie sympatię i uznanie społeczne. W związku z tym zapewniamy wszystkich, że nie będziemy obojętni gdy zajdzie potrzeba brania czynnego udziału w gaszeniu pożarów i zwalczaniu wszystkich zaistniałych klęsk żywiołowych.
Uważam, że nasze wspólne działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej będą jak dotychczas wspierane przez organa państwowe, samorządowe i organizacje społeczne, którym ochrona życia ludzkiego i dorobku ich pracy nie jest obojętna i obca.
Dziękuje wszystkim za okazaną życzliwość naszym Druhom Strażakom i za wspieranie ich działań w pozyskiwaniu i utrzymaniu sprzętu pożarniczego.
Jednocześnie zapewniamy społeczeństwo miasta i gminy Nowy Staw że naszym podstawowym zadaniem jest udzielanie pomocy społeczeństwu w zagrożeniach losowych.


Powrót