Historia OSP Nowy Staw

20-03-2009 10:59:32

 

 

Karty Historii 65-Lecia Działalności

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Nowym Stawie.

 

Wyzwolenie miasta Nowy Staw z pod hitlerowskiej okupacji nastąpiło 11 marca 1945 r. przez Front Białoruski żołnierzy 48 Armii gen. Ltn. Mikołaja Gusiewa. 15 lipca 1945r. w nowowyzwolonym mieście pod napływem ludności z terenów Polski już wyzwolonych, powstaje jedna z pierwszych organizacji niosących pomoc i bezpieczeństwo ludności miasta z zakresu ochrony przeciw pożarowej Ochotnicza Straż Pożarna.

Założycielami byli Burmistrz miasta Kapitan Wojska Polskiego dh Franciszek Piątek, dh Stanisław Zaborowski - podoficer Korpusu technicznego pożarnictwa, dh Zenon Stańczyk- szofer pojazdów silnikowych, dh Stanisław Olejnik- Kowal, dh Berenard Tylicki- Stolarz - Kołodziej, dh Jan Ławor - piekarz, dh Marian Cymański- pracownik administracji.

Miasto i gmina zaczyna się rozwijać, powstawały nowe zakłady pracy. W związku z tym powiększyła się grupa ludzi chętnych do walki z pożarami. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Stawie była jedną z pierwszych jednostek na terenie Wielkich Żuław.

Pierwszym Prezesem w dniu 15.07.1945r. zostaje wybrany dh Zenon Stańczyk. Prezes wraz z druhami rozpoczął działalność od pozyskiwania potrzebnego sprzętu pożarniczego do gaszenia pożarów. Starania druhów o pozyskanie potrzebnego sprzętu pożarniczego spowodowały w miesiącu wrześniu 1946r. z demobilu wojskowego pozyskanie używanego samochodu ciężarowego ,,Dodża''. Zawodowa Straż Pożarna w Tczewie przekazała motopompę pożarniczą M-400.

Drugi okres działalności to objęcie przez dh Franciszka Piątka w 1952r. funkcji Prezesa OSP Nowy Staw. Efektem działalności dh Prezesa było pozyskanie z Zakładowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim pierwszego samochodu pożarniczego ,,Star'' typu GM-8. W 1960r. umiera Prezes Dh Franciszek Piątek. Musi być wybrany nowy Prezes zostaje nim dh Stefan Rokita. 60 lata to ścisła współpraca z Zawodowymi Strażami Pożarnymi. Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Staw była już dobrze zorganizowana i skutecznie gasiła pożary. Dzięki takiej opinii w miesiącu maju 1965r. z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Gdańsku w nagrodę pozyskała nowy samochód pożarniczy Star 25 typu GMB- 2/8.

 

Następuje w Polsce w latach 1970r. - 1989r. okres przemian politycznych i terytorialnych. Nowy Staw znajduje się w granicach administracyjnych Województwa Elbląskiego. Prezesem w dniu 16.01.1979r. zostaje wybrany dh Marian Bocian. Ten czas był poświęcony szkoleniom, doskonaleniem ochotników biorących udział w akcjach podczas gaszenia pożarów.

Nadchodzi trudny okres dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W Polsce zostaje ogłoszony stan wojenny, strażacy ochotnicy nadal wypełniają swój obowiązek służenia ludziom w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, są wierni swojemu ,,Patronowi'' ,,Świętemu Rycerzowi Florianowi''. Wymaga ten czas różnych zmian. W tym czasie Prezesem w dniu 23.01.1982r. zostaje wybrany dh. Jerzy Siudak. Społeczeństwo Nowostawskie docenia trud strażaków z O.S.P- 12 maja 1984r. po raz pierwszy zostaje wręczony sztandar. Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Elblągu przekazuje nam dwa nowe samochody pożarnicze Star 244 L GMBAM-2,5/16, Żuka A 156B GLM-8.

Przechodzą lata dziewięćdziesiąte nowy rozdział Polski. Powstaje Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wchodzi w życie Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Ochronie Przeciwpożarowej.

Dh Zygmunt Kaczmarski w dniu 02.03.1991r. zostaje wybrany na Prezesa OSP(zmarł 03.08.2009r.) Ochotnicy Nowostawscy szkolą się z zakresu ochrony przeciwpożarowej w myśl Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. Po raz drugi Prezesem OSP zostaje dh Marian Bocian(03.03.2009r.) Strażacy ochotnicy ratownicy wyjeżdżają coraz częściej do pożarów, miejscowych zagrożeń, wspomagając Państwową Straż Pożarną w Malborku.

Komendant Główny PSP Nadbrygadier Feliks Dela Decyzją 9/20/KSRG z dniem 21 Kwietnia 1995r. włączył naszą OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wśród druhów OSP Nowy Staw wzmaga się działalność społeczna dotycząca ochrony przeciwpożarowej na różnych szczeblach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Dh dr inż. Zygmunt Tomczonek członek OSP Nowy Staw zostaje wybrany do Zarządu Głównego , następnie członka Prezydium Z.G ZOSP RP.

50 rocznica powstania OSP w Nowym Stawie owocuje wielkim zaufaniem społeczeństwa Nowego Stawu fundując po raz drugi nowy sztandar ,w dniu 14 maja 1995 r. Za wspaniałe osiągnięcia w walce o bezpieczeństwo ludzi ich mienia i środowiska ,sztandar zostaje jednocześnie odznaczony ,,Złotym Znakiem'' naszego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres lat 2000-2010 to zakup nowoczesnego sprzętu pożarniczego zgodnego z wymogami ''Unijnymi''.  Prezesem w dniu 16.02.2001 r. i Komendantem Gminnym ZOSP RP w Nowym Stawie zostaje wybrany dh Tadeusz Ciołek . Zadania ochotników ratowników do wykonywania stają się coraz bardziej różnorodne, w akcjach ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof  i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i imieniu człowieka oraz środowisku naturalnemu. W 2005 r. Zarząd OSP w Nowym Stawie powołuje Jednostkę Operacyjno-Techniczną Kategorii II co oznacza że jednostka jest zdolna do podjęcia w czasie dysponowania do 5 min wyjazdu do pożaru miejscowego zagrożenia.

Staraniem Prezesa, członków Zarządu Wiceprezesa Z.G.ZOSP RP dr inż. Zygmunta Tomczonka, Burmistrza Miasta jednostka otrzymuje samochód osobowy, operacyjny  typu Daewoo Leganza z KP PSP Malbork.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2006-2007 opanowuje okres sprawozdawczo - wyborczy od OSP do Zarządu Głównego. Podczas wyborów na szczeblu OSP, ZOG, ZOM-G, ZOW,  Z.G ZOSP RP, Prezesem OSP Nowy Staw zostaje jednogłośnie wybrany dh st. kpt. mgr Marek Roman, również na stanowisko Komendanta ZOM-G ZOSP RP w Nowym Stawie, Sekretarza ZOP.ZOSP RP Malbork.

Zjazd delegatów krajowych ZOSP RP 30 września 2007 r. na wiceprezesa Zarządu Głównego wybierają dh dr inż. Zygmunta Tomczonka członka OSP Nowy Staw.

Prezes wraz z zarządem OSP Nowy Staw kładzie duży nacisk na pozyskiwanie sprzętu specjalistycznego pożarniczego. Zacieśnia się współpraca z Burmistrzem Miasta, Radą Miejską Nowego Stawu i KPPSP Malbork. Owocem tej współpracy jest pozyskanie przez OSP Nowy Staw Gaśniczego Ciężkiego samochodu bojowego ,,stayer'' (nieodpłatnie) z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku,

Z inicjatywy Prezesa dh st. kpt. mgr Marka Roman w porozumieniu z wiceprezesem Z.G ZOSP RP dr inż. Zygmuntem Tomczokiem, ze względu na dość trudne sytuacje jakie przeżywali druhowie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, wypadków drogowych, potrzebne im było wsparcie duchowe, i trochę szczęścia ,,Bożego'', a patronem jest ,,Święty Florian''. Po rozmowach w/w druhów z jego ekscelencją Biskupem Diecezji Elbląskiej dr. Janem Styrną  Ksiądz mgr Jerzy Pawelczyk Dziekan Dekanatu Nowy Staw Dekretem Biskupim z dnia 10.12.2008r. został mianowany do ,,Godności'' ,,Kapelana'' ZO.M-G.ZOSP.RP Nowy Staw.

Budowa nowej ,,Remizy Strażackiej'' to marzenie wszystkich strażaków ochotników Nowego Stawu, ale jak się okazało też Burmistrza Miasta  Pana Jerzego Szałacha.

W 2008 roku powstaje myśl budowy nowej ,,Remizy Strażackiej''. Moment sprzyjający z poparciem Burmistrza Miasta i Radą Miejską Nowego Stawu wypracowanym przez Prezesa OSP dh st. kpt mgr Marka Roman, Wiceprezesa Z.G.ZOSP.RP dh dr inż. Zygmunta Tomczonka. Strażacy Ochotnicy Ratownicy z Nowego Stawu w powiecie malborskim należą do jednych z najlepszych i największym doświadczeniem, mając najwięcej wyjazdów do różnych zdarzeń około 155 rocznie. Dziś jak widzimy marzenia się ziściły w rekordowym czasie powstaje obiekt Służb Ratowniczych, a jego część z ,,Remizą Strażacką'' w 65 lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej uroczyście zostanie otwarta i pobłogosławiona. Dzięki wydatnej wytrwałej pomocy Pana Burmistrza Miasta Jerzego Szałacha, który znalazł środki finansowe na budowę całego obiektu, Radzie Miejskiej Nowego Stawu, która wspierała tą inwestycję. Kompleks Służb Ratowniczych posiada też część wydzieloną na Komisariat Policji Nowego Stawu, który ściśle współpracuje z naszą jednostką.

Zarząd, Prezes OSP Nowy Staw wybrany w 2006r. postawił sobie za cel zaktywizowania członków OSP, powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 8 druhów, wyszkolenia 25 dh którzy ukończyli Podstawowy Kurs Szeregowy Ratowników Ochotników, 11 dh zaliczyło Komorę Dymową.

Pozyskanie sprzętu specjalistycznego pożarniczego. Otrzymaliśmy podnośnik hydrauliczny SH-18 na podwoziu ,,Star-200'' (nieodpłatnie) z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Kulminacyjnym osiągnięciem tej Kadencji Prezesa, Zarządu OSP Nowy Staw to zakup w 2009r. nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego marki IVECO. Zakup nowego samochodu nie był by możliwy bez wsparcia Burmistrza Miasta, Rady Miejskiej Miasta Nowego Stawu, Wiceprezesa Z.G ZOSP RP dr inż. Zygmunta Tomczonka. Swoją cząstkę też dołożyła KP PSP Malbork, asygnując część środków finansowych z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

65 lecie działalności to przede wszystkim trud i wysiłek w pracach społecznych na rzecz jednostki i działaniach ratowniczo-gaśniczych. Dziękujemy naszym weteranom będącym dzisiaj w stanie spoczynku za ich dotychczasowe dokonania. W tym uroczystym Dniu składamy podziękowania tym wszystkim druhom, którzy przyczynili i przyczyniają się do rozwoju nowoczesnej, spójnej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i są to druhowie: dh Zygmunt Tomczonek, dh Marek Roman, dh Tadeusz Ciołek, dh Roman Wernik(nie żyje), dh Marcin Kwiatkowski, dh Jacek Stępniak, dh Krzysztof Miśkiewicz, dh Józef Morawski, dh Andrzej Sznaze, dh Piotr Pelowski, dh Zbigniew Głowacz, dh Kazimierz Starzyk, dh Henryk Wełniak, dh Tadeusz Tylicki, dh Aleksandra Stępniak, dh Jarosław Szulc, dh Artur Miśkiewicz, dh Grzegorz Kępka, dh Łukasz Ciołek, dh Adam Pałka, dh Piotr Sawicki, dh Ks. Jerzy Pawelczyk.

Obecnie funkcję Prezesa OSP pełni dh Krzysztof Miśkiewicz, gospodarz obiektu. Remiza jest jednym z elementów Służb Ratowniczych. Obiekt składa się z pomieszczeń garażowych i operacyjno-socjalnych. Część garażowa to stanowiska dla dwóch średnich samochodów gaśniczych: Star 266 GBA 2,5/16, IVECO, podnośnika hydraulicznego SH-18, jednego ciężkiego samochodu gaśniczego Steyer GCBA 13/48, obecnie jedno stanowisko dla samochodu operacyjnego Dewoo Leganza. Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Staw liczy 47 członków.

Karty historii 65-lecia działalności nie było by tak bogate, żeby nie wspólne działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej z Burmistrzem Miasta i Radą Miejską oraz organizacjami społecznymi. My strażacy żołnierze Świętego Floriana wiemy, że swoimi udanymi akcjami ratowniczymi zyskujemy sobie sympatie i uznanie społeczne. Zapewniamy wszystkich, że nie będziemy obojętni, gdy zajdzie potrzeba brania czynnego udziału w gaszeniu pożarów i zwalczaniu wszystkich zaistniałych klęsk żywiołowych.

 

 

 

Zarys historyczny:                                 Opracował i przedstawił:

Dh Tadeusz Ciołek                                Dh st. kpt. mgr Marek Roman

Marek Roman.JPG

Powrót