Aktualności OSP Noqy Staw

Wycieczka MDP do Portu Lotniczego w Gdańsku

31-08-2012 11:26:29

Dnia 30 sierpnia 2012 r młodzież z MDP przy OSP Nowy Staw, Lipinka i Myszewo zapoznała się z pracą i wyposażeniem Lotniskowej Straży Pożarnej w Porcie lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdański. 

Cel i założenia programowe wycieczki

1.     Poznawanie kultury regionalnej przez organizowanie wycieczek turystyczno- krajoznawczych,

2.     zapoznanie członków MDP z wyposażeniem i zasadami działania Lotniskowej Straży Pożarnej w Gdańsku,

3.     zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

4.     podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,

5.     organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej.

6.     rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki,

Trasa wycieczki Nowy Staw - Gdańsk Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy .

Termin 30 sierpnia 2012 r od godz 8:15 - 13.30        

Liczba uczestników 23

Kierownik Marek Roman

Liczba opiekunów dwóch Piotr Pelowski, Henryk Śmiech

Udział wzieli członkowie z MDP przy OSP Nowy Staw

Majewski Szymon

Majewski Marcin

Jan Zakrzewski

Adam Buszman

Piotr Buszman

Aleksander Nowak

Karol Maj

5.jpg

2.jpg

6.jpg

 

 

 

Powrót do listy