Aktualności OSP Noqy Staw

Szkolenie I stopnia szeregowych OSP

19-11-2012 10:14:20

 

Dnia 20 października 2012 r rozpoczęło się szkolenie I stopnia  wg  program szkolenia strażaków ratowników  OSP część  I

 W związku z tym że zajęcia teoretyczne będą prowadzone w formie e-lerning poniżej zamieszczam link do strony internetowej Platformy edukacyjnej.

http://www.platforma.wint.pl/

oraz do materiałów szkoleniowych zamieszczonych na stronie internetowej KP PSP Malbork

http://www.straz.malbork.pl/osp-powiatu-malborskiego/materialy-szkoleniowe-dla-czlonkow-osp/

 

Temat i terminarz szkolenia 

Data

Godziny

 

Nr tematu

Temat zajęć

Nazwiska wykładowców i instruktorów

od-do

T/p

liczba godz

1

2

3

 

4

5

8

20.10.2012

9:00-9:45

T

1

1

Organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych

Tomczonek Zygmunt

20.10.2012

9:55-10:40

T

1

1

Służba Wewnętrzna. Musztra.

Henryk Smiech

20.10.2012

10:50-12:35

P

2

2

Służba Wewnętrzna. Musztra.

Henryk Smiech

20.10.2012

12:40-15:15

T

3

3

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

e-lerning

 

 

T

8

3

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

elerning

 

 

T

2

4

Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

e-lerning

 

 

T

1

5

Drabiny pożarnicze

e-lerning

 

 

T

2

6

Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany.

e-lerning

10.11.2012

9:00-09:45

P

1

4

Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

PSP

10.11.2012

9:55-14:20

P

5

5

Drabiny pożarnicze

PSP

 

 

T

1

7

Proces spalania , a pożar

e-lerning

 

 

T

1

8

Zadania strażaków w zastępie.

e-lerning

 

 

T

1

9

Podstawy organizacji akcji

e-lerning

 

 

T

2

10

Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych.

e-lerning

 

 

T

2

11

Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

e-lerning

 

 

T

1

12

Ewakuacja ludzi zwierząt i mienia.

e-lerning

 

 

T

1

14

Łączność i alarmowanie

e-lerning

24.11.2012

09.00-09.45

P

1

8

Zadania strażaków w zastępie.

PSP

24.11.2012

9:55-15:15

P

6

10

Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych.

PSP

25.11.2012

09:00-10:40

P

2

11

Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

PSP

25.11.2012

10.50-13:25

P

3

12

Ewakuacja ludzi zwierząt i mienia.

PSP

25.11.2012

13:35-15:15

P

2

14

Łączność i alarmowanie

PSP

 

 

T

3

13

Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń

e-lerning

08.12.2012r.

9:00-11:35

P

3

13

Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń

PSP

08.12.2012

11:45-15:15

T/P

5

15

Egzamin końcowy

PSP

 

 

 

60

 

 

 

 Oznaczenie

T - teoria

P - praktyka 

e-lerning - zajęcia prowadzone indywidualnie na platformie edukacyjnej

PSP - zajęcia prowadzone przez PSP Malbork we współpracy z Naczelnikami jednostek OSP

W szkoleniu biorą udział członkowie OSP Nowy Staw

Zakrzewski Jan
Babciak Krzysztof
Maj Karol
Morawski Józef
Żmuda Czesław

 

 

 

Powrót do listy